Masz pytanie? Zadzwoń +48 665 961 007 lub napisz biuro@fitness-sport.org
735DD37E-1585-4BA8-8214-8128E6CE6424 Created with sketchtool.
Regulamin

Regulamin

Warunki uczestnictwa w zajęciach Szkoły Pływania "Fitness-Sport"

I. Lekcje grupowe dla dzieci i dorosłych
 • Przed rozpoczęciem kursu nauki pływania uczestnik zapoznaje się z umową i RODO. 
 • Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach na basenie.
 • Zajęcia grupowe w Fitness-Sport prowadzone są w formie kursu, bo tylko regularne uczestniczenie w zajęciach daje możliwość postępów i podnoszenia poziomu umiejętności pływackich.
 • Szkoła Pływania "Fitness-Sport" zobowiązuje się do należytego świadczenia usług nauki, doskonalenia pływania, zgodnie z warunkami określonymi ofertą.
 • W trakcie zajęć Szkoła dla celów szkoleniowych oraz archiwalnych prowadzi rejestrację wideo i wykonuje zdjęcia. Zdjęcia i filmy wykorzystywane są również do celów promowania świadczonych przez Szkołę usług na stronie internetowej  oraz w serwisie Facebook oraz Instagram. Zgoda na publikowanie tych materiałów jest osobnym elementem umowy. Materiały nie będą udostępniane bez zgody.  

II. Warunki płatności
 1. Umowa zostaje podpisana na okres trwania kursu.
 2. Płatności dokonuje się z góry za cały semestr lub w dwóch ratach (druga po miesiącu).
 3. Brak wpłaty należnej w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy.
 4. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa w zajęciach.
 5. Uczestnik ma prawo odrobić nieobecność na zajęciach raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu tego z instruktorem pływania. Brak zgłoszenia nieobecności na 24 h przed zajęciami skutkuje niemożliwością odrobienia tych zajęć.
 6. Rezygnując z kursu do 3 zajęć zwracamy niewykorzystane zajęcia lub wpłacona kwota przechodzi na następny semestr.
 7. Rezygnując z kursu po 3 zajęciach wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 8. W sytuacji niezależnej od nas (awaria basenu, epidemia) nie ma możliwości zwrotu kosztów. Zajęcia będą odrobione po umożliwieniu korzystania z obiektu

III. Obowiązki uczestnika 
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 2. W czasie trwania zajęć, uczestnik zobowiązany jest do respektowania wszelkich zaleceń Instruktorów Pływania oraz dyżurujących na basenie Ratowników WOPR. 
 3. Szkoła Pływania „Fitness -Sport” nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od NNW. 
 4. Szkoła Pływania „Fitness-Sport” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione w szatni, lub na terenie pływalni  
IV. Postanowienia końcowe 
 1. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie kandydata na listę przed rozpoczęciem kursu pływania. 15 minut przed rozpoczęciem kursu pływania uczestnik zapoznaje się z umową.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 1. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest Biuro Usług Sportowych Fitness-Sport Monika Sobczak ł z siedzibą w Zamościu, przy ul. Wielorybiej 2.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontakt z numerem 665961007 lub na adres e-mail: fitnesssport@op.pl. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania umowy. Są to następujące dane podawane przy zgłoszeniu na kurs pływania lub zbierane w trakcie trwania kursu realizowanego przez Szkołę:
  a) imię,
  b) nazwisko, 
  c) wiek (nie dotyczy kursów dla dorosłych) 
  d) numer telefonu opiekuna 
  e) wizerunek. 
 4. W kwestii udostępniania wizerunku (zdjęcia z zajęć, oraz film z zajęć) Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym do umowy świadczenia usługi jest dołączona zgoda na publikowanie wizerunku w ściśle określonych celach i miejscach. 
 5. W celu prawidłowej realizacji usługi dane mogą być przekazywane Pracownikom/Instruktorom (Imię, Nazwisko i wiek uczestnika zajęć) 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. W przypadku podejrzenia nadużyć, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością dokonana zgłoszenia i uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych.  

Zajęcia indywidualne
 1. Płatność za zajęcia indywidualne jest miesięczna.
 2. Odwołaną lekcję uczestnik może odrobić w innym terminie lub lekcja przechodzi na kolejny miesiąc.
 3. W momencie nie odwołania zajęć nieobecność skutkuje pobraniem opłaty w wysokości ceny normalnych zajęć.  

 
Obserwuj nas w mediach:
Copyright ⓒ 2023 Fitness Sport - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ